[verslag] "The Challenges of Composing for Games"

Buma Music in Motion,  hèt evenement over (innovatief) gebruik van muziek in media beleefde 24 Mei haar 2e editie in pakhuis de Zwijger in Amsterdam. DutchGameMusic was natuurlijk ook aanwezig en maakte een compact verslag van de game-muziek-gerelateerde onderwerpen. Lees hier het verslag over het panel: "The Challenges of Composing for Games"

Met:
Marc Canham
Yorick Goldewijk
Tom Pearce
Ari Pulkkinen

De moderator van het panel, Gary Smith, opent, na een introductie van de panelleden, de sessie met de vraag of de panel-leden kunnen noemen of er - en wat de - verschillen met bijvoorbeeld film muziek zijn.
Tom Pearce antwoordt dat veel componisten denken dat het componeren voor games wel ongeveer hetzelfde is als het componeren voor andere media, maar er zijn zo veel aspecten in componeren voor games, die je bijvoorbeeld niet kan realiseren met lineaire muziek. Zo is er een variabele tijdslijn, terwijl films lineair zijn.

Marc Canham (wiens gamemuziek momenteel als inspiratie dient voor componisten van nieuwe filmmuziek) noemt dat non-lineaire muziek vaak een flinke puzzel is, je hebt er absoluut bepaalde vaardigheden voor nodig om je dat meester te maken, die je bij film-muziek minder nodig hebt.
Daarnaast is de 'politiek' ingewikkelder bij films, maar is het werk vaak veel minder stressvol.

Yorick Goldewijk noemt dat het een zeer creatief werkveld is met verschillende play-parameters en natuurlijk de bijbehorende verschillende resultaten.
Daarnaast is een verschil dat je bij games vaak in een team werkt: dat is wel wat anders dan je terug trekken op een zolderkamer na een picture-lock van een film!
Tom geeft aan dat een picture-lock eigenlijk ook niet bestaat in de wereld van game ontwikkeling.

De moderator, Gary, opent vervolgens een interessant onderwerp, namelijk hoe de panelleden omgaan met 'royalties'.
Bekend is dat een publisher vaak alle rechten op de muziek wil hebben, dus ook het auteurs- en intellectuele eigendom. Een zo geheten work-for-hire agreement kan alleen bij dienstverbanden, dus als de componist in dienst van het bedrijf is. Eenzelfde contract mag juridisch gezien helemaal niet eens gebruikt worden bij samenwerkingen met zelfstandigen, maar gebeurt soms toch.

Een voorbeeld van wat er nu dan gebeurt is dat een reclame of teaser van de game op tv komt, dan wil je als componist toch graag wat van de rechtmatige royalties ontvangen. Publishers benutten vaak hun opgeëiste muziekrechten helemaal niet, ze zijn bijvoorbeeld niet als uitgever bij Buma / Stemra ingeschreven. Zo zijn er ook veel games waar geen aparte soundtrack van te krijgen is, simpelweg omdat de publisher er het nut niet van inziet of niet weet hoe het geregeld dient te worden qua rechten.
Tom noemt dat de auteurswet stamt uit 1912 en dat het muziekgebruik in games daar eigenlijk niet helemaal goed meer in past, "het conflicteert", aldus Tom.
Marc noemt daarnaast dat in de film-industrie de muziek nooit zou worden opgeborgen in een doos om vervolgens te worden weggestopt...
Betreffende de problematiek noemt Marc het voorbeeld van 'sacem' (een soort Buma/Stemra voor Frankrijk) en hun benadering van gebruik van muziek in games, waardoor Franse componisten eigenlijk uit de gratie zijn geraakt.
Ari Pulkkinen trekt vervolgens een parallel met de auteursrechten-problematiek in Finland, waar hij zelf ook mee in gesprek is, opdat daar niet eenzelfde situatie ontstaat als in Frankrijk.

Ari en Marc suggereren dat iets van 'working-standards' en contract-voorbeelden zeer waardevolle toevoegingen zouden zijn voor de industrie. Het vergt dan wel dat componisten zich verenigen, samen sta je immers pas sterk en kun je je ergens op beroepen en naar verwijzen. [noot van de redactie: in Nederland maakt het BCMM, de Beroepsvereniging voor Componisten MultiMedia zich hard voor dit soort zaken!]

Tom geeft tenslotte nog aan dat de wildgroei van onwenselijke situaties op het gebied van auteursrecht en royalties vaak neerkomt op een gebrek aan begrip en kennis over hoe zaken werken en vooral kùnnen werken op het gebied van muziek- en auteursrecht.
Tom geeft als voorbeeld een game waarbij de muziekrechten bij de componisten bleven en waarbij de game-componist royalty-gelden periodiek overmaakte naar de game-publisher. De publisher was dat niet gewend en belde een paar keer om te noemen dat er waarschijnlijk een fout was opgetreden, omdat zij geld hadden gekregen in plaats van betaald. Zo kan het dus ook!

Gary stelt voor om ook nog wat andere elementen te bespreken met het panel, zoals de ontwikkeling van het repertoire en idioom van muziek in games. Daarbij wordt genoemd dat erkenning geleidelijk aan begint te komen met als voorbeelden de Ivor Novellos-award voor Joris de Man en natuurlijk de eerste Grammy Award voor een game-compositie.
Een vraag uit het publiek over 'wat er eigenlijk mis is met de wet auteursrecht' laait de brede en flinke discussie echter nog verder op over auteursrecht. Het wordt een discussie waar componisten, advocaten, Buma-Stemra medewerkers en uitgevers allemaal wat noemen en een zéér levendig onderwerp blijkt [redactie : en mogelijk nog de nodige aandacht zal krijgen].
Genoemd wordt o.a.:
- dat een probleem van de game-industrie is dat het een snelle en jonge markt is
- dat een aantal elementen van de wet auteursrecht zouden moeten veranderen
- dat het ingewikkeld is om snelle aanpassingen door te voeren in dit werkveld
- dat muziek voor game simpelweg gezien wordt als synchronisatie (net als film) en dat er dus een sync-fee wordt gerekend. De componist kan zelf bepalen wie de muziek kan gebruiken en exploiteren. Uitgevers zouden meer moeten leren van hoe de muziekindustrie werkt (en voor hun kan werken).
- Tom noemt overigens dat sync-fee's best zouden kunnen werken, maar om maar wat te noemen: hoe ga je dan om met interactieve en / of non-lineaire muziek?
- Het probleem ligt hem o.a. in de deals die onderling al worden gemaakt en om flexibel rechtenbeheer vragen.
- enz.

Omdat de tijd van het panel er ondertussen op zit moet de ontstane discussie helaas worden afgerond, maar één ding is wel duidelijk: muziek voor games kent nog genoeg uitdagingen, zeker ook op 'transparant' zakelijk vlak!
De breedheid van het werkveld van de componist voor games maakt het een complex gebeuren, waar we nog veel spannende ontwikkelingen in mogen verwachten!

Foto Credits: Mike Breeuwer

Verwante artikelen

2 November belooft aldus het programma...

Music'n'Games in Rotterdam was een succes te noemen.
Foto's zijn terug te...

Buma Music in Motion,  hèt evenement over (innovatief) gebruik van muziek in media...

Dit jaar is het 10-jarige jubileum van het veelbesproken gamebedrijf Sonic Picnic! Dit...

Game in the City had afgelopen jaar een apart momentje waar even stil werd gestaan bij...

Google Ads